Industrin

Mångsidig service i hela landet

Från industriella rengöringar till industriellt underhåll

Tack vare vår mångsidiga utrustning och yrkeskunniga personal kan vi erbjuda helhetsorienterade tjänster för industrins behov.

Industriella rengöringar

Vår yrkeskunniga personal och mångsidiga materiel står till er tjänst i

 • Våtsugningar (högtippning/säckning)
 • Torrsugningar (högtippning/säckning)
 • Tvättning av tankar och rörsystem
 • Processtvättar
 • Tvättning av distributionsstationer för bränslen och underhåll av oljeavskiljningsbrunnar
 • Tvättning av maskiner, apparater, golv, väggar, tak, transportörer och annat motsvarande
 • Transport av farligt avfall och leverans till sluthantering

Vi sköter underhåll av oljeavskiljningssystem, saneringar av konkursbon och slutstädningar av fabriker.

Industriella underhållstjänster

Säiliö Ykköset är en yrkeskunnig (huom! tuo kirjoitusvirhe nettisivuilla!) partner för industrins underhållstjänster. Industrins tunga rengöringar och driftstoppsunderhåll ingår i vår kärnkompetens. Vid behov gör vi allt från rengöringen av en hel fabrik till dess små delområden.

Med vårt företags mångsidiga materiel utför vi industri- och processtvätt, högtryckstvätt, sandblåsning, het- och kallvattentvätt samt andra industriella underhållstjänster yrkeskunnigt och snabbt.

Våra tjänster passar bäst för industrianläggningar, värmeanläggningar, kraftverk, företag som utför trähantering, oljeterminaler samt hamnar.

Exempel på vår materiel

 • ADR-godkända sug-, tryck-, tvätt- och kombinationsbilar (syrabeständigt stål)
 • Sugbilar med hög effekt för fast och vått material
 • Tankbilar och släpvagnar som lämpar sig för lätt och tung olja
 • Undertryckssläpvagnar med syrabeständigt stål och gummerade tankar
 • Olika tvättar (het/kallvatten 200 bar/350l – 500 bar/60 min)
 • Högtryckstvättar (800 bar/109l – 1000 bar/200l/min)
 • UHP (2500 bar/21l – 3000 bar/30l/min)

Vårt företag har Europeiska gemenskapens trafiktillstånd.

Gummerade tankar av syrabeständigt stål

Kroktransporter

Tanksläpvagnar, förflyttbara tankar, flak. Material: svartjärn, aluminium, rostfritt stål, syrabeständigt stål. Största delen är ADR-godkända. Uthyres också.