Fösrtklass industriella
services sedan 2006
Till mångsidiga behov Läs mer
Helhetsorienterad
projekthantering
Vi gör resultat, inte timmar Läs mer
Miljön är
vår vän
Expert inom hållbar utveckling Läs mer

Riksomfattande mångsidig service till industrins behov

Industri

Vi är industrins sakkunniga och mångsidiga partner, när du har problem med rengöring eller underhåll av behållare och rörnät.


Läs mer icon-right

Fastigheter

Småhusens och bostadsbolagens oljetankar måste underhållas regelbundet. Så här ökar du bäst ditt värmesystems livslängd.


Läs mer icon-right

Kvalitet och miljön

Vi utför kontinuerlig kvalitetskontroll för att förbättra vår verksamhet. Vi tar gärna emot respons av våra kunder för att kunna ge er ännu bättre service.

Läs mer icon-right

Förstklassig verksamhet och service

Vi löser dina problem som har att göra med industriella rengöringar och underhåll
av rörsystem och cisterner på ett heltäckande sätt. Våra maskiner och apparater lämpar sig
också för krävande objekt. Vi lyssnar på dina behov och sätter oss in i dina verksamhetsprocesser,
så att arbetet kan utföras så smidigt som möjligt utan att störa dina
kärnprocesser.

Läs mer

Vi gör resultat, inte timmar

Vi satsar kontinuerligt på utvecklandet av vår materiel och våra tjänster. Som vår kund kan ni lita på att farligt avfall behandlas säkert, miljövänligt och enligt anvisningarna. Vårt mål är att förstå våra kunders behov och verksamhetsmiljö. Vår professionella, välutbildade och kundorienterade personal har upp till 30 års erfarenhet av krävande uppgifter.

Läs mer

Tjänster

Industriunderhåll

Via oss får du högeffektsugningar, sandblåsningar, beläggningar, reparationer och andra tjänster i anslutning till underhåll av tankar och rörsystem.

Läs mer

Industriella rengöringar

Vår helhetsbetonade service garanterar att du bara behöver en aktör för industriella rengöringar. Torrsugning, våtsugning, tvätt, rengöring av rörsystem och tankar har planerats speciellt för industrins krävande behov.

Läs mer

Transport av farligt avfall

Vår undertrycksmateriel av syrabeständigt stål och våra yrkeskunniga medarbetare transporterar bort det mest krävande farliga avfallet. Vår materiel passar vid behov också som mellanlager för förvaring av farligt avfall under industrins driftstopp.

Läs mer

Industrikonsultationer

Vill du spara i de totala kostnaderna för avfallshantering och förebygga uppkomsten av avfall? Vi konsulterar industriföretag i utvecklandet av avfallshanteringsprocessen och hjälper dem att ännu bättre beakta gröna värden.

Läs mer

IBC-förpackningar

Vi utför alla föreskrivna tvätt-, underhålls- och besiktningsåtgärder för IBC-förpackningar, vid behov också hos kunden.

Vi är ett av Tukes godkänt organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

Läs mer

Underhåll och besiktning av eldningsoljetankar

Vi har lång erfarenhet av underhåll, besiktning och reparation av fastigheters eldningsoljetankar.

Läs mer

Bekanta dig med våra referenser och ta kontakt!