Transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall

Säker och miljövänlig förflyttning av farligt avfall

Undertrycksmaterielen av syrabeständigt stål transporterar bort det mest krävande farliga avfallet. Vår materiel passar vid behov också som mellanlager för förvaring av farligt avfall under industrins underhåll. Vi sköter om tank-, flak- och styckvarutransporter.

Vi transporterar ert avfall alltid till den närmaste och lämpligaste tillåtna mottagningsplatsen för avfall. Så här skonar vi miljön, säkerställer den trygga hanteringen av avfall samt sparar dina kostnader.