Industrikonsultationer

Industrikonsultationer

Vill du spara i de totala kostnaderna av avfallshantering och förebygga uppkomsten av avfall?

Vi konsulterar industriföretag i utvecklandet av avfallshanteringsprocessen och hjälper dem att ännu bättre beakta gröna värden.

Vi är den rätta partnern, när du vill

  • förebygga uppkomsten av avfall
  • spara i totalkostnader
  • förbättra arbetarsäkerheten och lära dig av ämnenas egenskaper
  • få helhetsorienterad service
  • hjälp med tillståndsärenden
  • öka kunskaper och färdigheter i hantering av farliga ämnen
  • andra motsvarande utbildningar inom branschen

Vi hjälper industriföretag i ärenden som gäller sortering, hanteringsalternativ, säkerhetsrådgivarens uppgifter och export av avfall. Vid behov arbetar vi också som säkerhetsrådgivare.

Vår yrkeskunniga personal hjälper dig att hitta de bästa möjliga lösningarna så att du ännu bättre kan beakta gröna värden.