Industriunderhåll

Industriunderhåll

Tjänster för industriunderhåll också för krävande objekt.

Vi gör arbetena inom mekaniskt underhåll bl.a. under driftstopp och säsongfluktuationer – vid behov på heltid. Via oss får du tvätt, sandblåsningar, beläggningar, blindflänsningar och andra tjänster i anslutning till underhåll av tankar och rörsystem.

Vi sköter om öppning och stängning apparater samt blindflänsning av apparater och rörsystem. Vid behov utarbetar vi också planer för blindflänsning.

Vi ansvarar för administrationen av projekt och helheter samt dokumentation såsom arbetstillstånd, -planer och -anvisningar samt riskbedömning.

Från oss får man också tjänster i anslutning till arbetsledning.

Ta kontakt, så planerar vi tillsammans just de underhållstjänster som passar för dig!