Processrengöringar

Processrengöringar

Tack vare vår helhetsservice behöver du bara en aktör för industriella rengöringar.

Vi klarar också av krävande specialarbeten som sortering och märkning av avfall samt tank- och bassängarbeten i anslutning till farliga kemikalier. Torrsugning, våtsugning, tvätt, rengöring av rörsystem och tankar har planerats speciellt för industrins krävande behov.

Underhåll, tvätt, besiktningar, reparationer av tungoljetankar och överföringar av olja har varit en del av vår kärnkompetens redan i 10 år.

Torrsugning

Med högeffektsugning kan vi snabbt och effektivt suga t.ex. sand, damm, isoleringar, aska och annat motsvarande torrt material.

Våtsugning

Högeffektutsugning lämpar sig för många slags rengöringsobjekt inom industrin. Tack vare sin stora sugkraft kan den transportera både torra och våta ämnen. Också blåsning och säckning av det sugna materialet lyckas vid behov.

Tvätt

Våra tjänster omfattar högtrycks-, ång- och hetvattentvättar. Därtill utför vi saneringar och slutstädningar också i krävande förhållanden.

Mekaniskt underhåll

Vi gör arbetena inom mekaniskt underhåll under driftstopp och säsongfluktuationer – vid behov på heltid. Vi sköter om öppning och stängning apparater samt blindflänsning av apparater och rörsystem.