Kvalitet och miljön

Kvalitet och miljön

Vi utför kontinuerlig kvalitetskontroll och tar gärna emot respons av våra kunder för att kunna ge er ännu bättre service.

ISO 9001, 14001, 45001

Kvalitet

Vårt företag följer standarderna ISO 9001, 14001 och 45001.

Vi har

  • Europeiska gemenskapens trafiktillstånd
  • Organ för periodiska TFÄ-besiktningar
  • Rätt till periodisk besiktning av tanken
  • Rätt att montera och underhålla oljeeldningsaggregat
  • En välutbildad och motiverad personal

För att säkra kvaliteten sköter en namngiven expert om genomförandet av projektet från början till slut.

Enligt våra verksamhetsprinciper sätter vi oss in i dina processer, så att vi kan utföra arbetet kvalitativt men utan att störa din kärnverksamhet i onödan.

Miljön

Beaktandet av miljövärden styr all vår verksamhet. Vi transporterar farligt avfall till den närmaste och lämpligaste tillåtna mottagningsplatsen för att minska de miljörisker som transporten medför. Vi hjälper dig också att utveckla din verksamhet så att det uppstår allt mindre farligt avfall.