Fastigheter

Fastigheter

Reparation av eldningsoljetanken är oftast det förmånligaste och förnuftigaste sättet att fortsätta med säker oljeeldning och få ytterligare tid för oljeeldning.

Den rekommenderade kontrollintervallen för eldningsoljetankar är 2-10 år beroende på tankens typ och skick.

Till våra tjänster hör rengöring, kontroll, reparation, urbruktagning samt montering av nya tankar och nedmontering av inomhustankar.

Vår långa erfarenhet gör oss till en pålitlig partner för underhåll av värmesystemet i ditt hem.

Hänsyn till våra kunders gårdsplaner och miljön är en del av vårt sätt att arbeta.