Underhåll och besiktning av eldningsoljetankar

Underhåll och besiktning av eldningsoljetankar

Vi har över 30 års erfarenhet av underhåll, besiktning och reparation av eldningsoljetankar i egnahemshus, bostadsbolag och andra fastigheter.

Den rekommenderade kontrollintervallen för eldningsoljetankar är vanligtvis 2-10 år beroende på tankens typ och skick.

Till våra tjänster hör

  • Rengöring
  • Besiktning
  • Reparation
  • Urbruktagning av eldningsoljetankar
  • Montering av nya tankar
  • Demontering av inomhustankar

Underhåll och reparation av en eldningsoljetank är oftast det förmånligaste och förnuftigaste sättet att fortsätta med säker oljeeldning.