IBC-förpackningar

IBC-förpackningar

Vi betjänar våra kunder som ett av Tukes godkänt organ för periodiska TFÄ-besiktningar av IBC-förpackningar.

Som första finländska företag tog vi i bruk en mobil besiktningsstation. Tack vare den har vi hela Finland som vårt verksamhetsområde och kan göra besiktningarna också hos kunden.

Vi utför alla föreskrivna tvätt-, underhålls- och besiktningsåtgärder för IBC-förpackningar. I förpackningarna gör vi också justeringar av strukturerna enligt strukturplanen. Kunden får behövlig dokumentation av alla utförda åtgärder.