Tjänster

Vi värnar om miljön och säkerheten

Mångsidig service i hela landet

Kunder till Säiliö Ykköset får alla tjänster som de behöver från en och samma pålitliga leverantör.

Industriellt underhåll

Via oss får du högeffektsugningar, sandblåsningar, beläggningar, reparationer och andra tjänster i anslutning till underhåll av tankar och rörsystem.

Läs mer

Industriella rengöringar

Tack vare vår helhetsservice behöver du bara en aktör för industriella rengöringar. Torrsugning, våtsugning, tvätt, rengöring av rörsystem och tankar har planerats speciellt för industrins krävande behov. Våra tjänster lämpar sig speciellt bra också för process- och kemiindustrins behov.

Läs mer

Transport av farligt avfall

Undertrycksutrustningen av syrabeständigt stål och våra yrkeskunniga medarbetare transporterar bort det mest krävande farliga avfallet. Vår materiel passar vid behov också som mellanlager för förvaring av farligt avfall under industrins driftstopp.

Läs mer

Industrikonsultationer

Vill du spara i de totala kostnaderna för avfallshantering och förebygga uppkomsten av avfall? Vi konsulterar industriföretag i utvecklandet av avfallshanteringsprocessen och hjälper dem att ännu bättre beakta gröna värden.

Läs mer

IBC-förpackningar

Vi utför alla föreskrivna tvätt-, underhålls- och besiktningsåtgärder för IBC-förpackningar, vid behov också hos kunden.

Vi är ett av Tukes godkänt organ för periodiska TFÄ-besiktningar.

Läs mer

Underhåll och besiktning av eldningsoljetankar

Vi har lång erfarenhet av underhåll, besiktning och reparation av fastigheters eldningsoljetankar.

Läs mer